Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  34-oji abiturientų laida

34-oji abiturientų laida

Apočkinas Anatolijus

Augustis Ričardas

Bartkevičius Edmundas

Dargytė Dalia

Januška Vitoldas

Jarašiūtė Regina

Kalpokas Algirdas

Kazlauskaitė Aušra *

Kriščiūnas Vytautas

Matuzevičiūtė Laima

Minčinauskaitė Birutė

Paulavičius Alvydas

Petrauskas Zenonas

Pilibavičiūtė Loreta

Pipcevičiūtė Nijolė

Prankaitė Virginija

Razminaitė Judita

Reimerytė Birutė

Rimkus Jonas

Risovas Algis

Rukaitė Violeta

Sebestijonas Vytautas

Šikšnytė Vita

Šimkutė Gražina

Stažytė Irena

Tiškevičiūtė Jūratė

Určinskaitė Regina

Vagonytė Skirmantė

Vaitiekutė Dalia

Venckus Vytautas

Albriktaitė Stefanija

Baltrušaitytė Elena

Baltrušaitytė Danutė

Baltrušaitis Edmundas

Biknevičiūtė Irena

Daukantaitė Regina

Dvarvidytė Romualda

Čenkus Kęstutis

Kazlauskas Edmundas

Kondrotas Artūras

Lopetaitis Rimgaudas

Maziliauskaitė Danutė

Marcinkutė Ona

Orlovaitė Zinaida

Penikas Stasys

Pipiraitė Irena

Puodžiūnas Algirdas

Račkauskas Virginijus

Ralytė Birutė

Rupšytė Danutė

Sinickaitė Rita

Šimulytė Teresė

Tarasevičiūtė Salomėja

Tenytė Laima

Vaitkutė Danutė

Vajavockytė Stanislava

Valinskaitė Irena

Janušaitė Ona

Urbelis Algirdas

Bužinskytė Vitalija

  1974  /  Metai  /  Atnaujinta: 12 kovo, 2015  /