Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  35-oji abiturientų laida

35-oji abiturientų laida

Alekna Edvardas
Anciūtė Eugenija
Andrulytė Irena
Andrulytė Regina
Balkytė Virginija
Bartkutė Dalia
Bublys Petras
Bužinskytė Reda
Dališanskytė Irena
Dambrauskaitė Irena
Daukantas Vilhelmas
Geštautas Alvydas
Grišiutė Regina
Griškus Juozas
Guščikaitė Dalia
Guščikaitė Ona
Jakas Jonas
Kančelskis Antanas
Koncevičiūtė Silva
Kučinskaitė Ona
Mikšytė Auksė
Pečiulytė Regina
Razminaitė Virginija
Sakalauskaitė Regina
Staražinskaitė Salomėja
Stasaitytė Roma
Totilas Artūras
Valčiukaitė Anastazija
Valčiukaitė Zofija
Venckutė Germana
Globys Vytautas
Grabauskaitė Jūratė
Janušaitė Violeta
Janušauskaitė Virginija
Janilionytė Silvinija
Jasinskaitė Salvinija
Janušauskaitė Vida
Jaugelis Virginijus
Jokubauskaitė Irena
Kairytė Alma
Kačinskaitė Laima
Klimašauskaitė Judita
Kleišmanas Jonas
Kurganovas Eugenijus
Lemanas Artūras
Levickaitė Danguolė
Liaugotaitė Regina
Liubinas Vytautas
Mačanskytė Nijolė
Maziliauskas Antanas
Stonytė Nijolė
Stulpinaitė Skirmantė
Šimkutė Aldona
Urbietis Raimundas
Vaišnoras Vytautas
Vaineikis Kęstutis
Vieliutė Eugenija
Viliūnaitė Birutė
Žimkus Algimantas
Žolpytė Nijolė
Bakanova Virginija
Baranauskaitė Nijolė
Bilbokas Alius
Čepys Regimantas
Čypaitė Violeta
Garšvaitė Raimonda
Jankauskaitė Nijolė
Jasulaitytė Virginija
Jurevičiūtė Regina
Kančauskaitė Janina
Martinkutė Morta
Mikalauskytė Gėnovaitė
Mikuckis Eugenijus
Melenytė Danutė
Morkaitytė Regina
Paulikas Zigmas
Pečiulytė Romualda
Stribinskas Vilius
Sungailaitė Irena
Šarauskaitė Birutė
Turauskaitė Vida
Urbikas Valdas
Dambrauskaitė Aušrinė
Zalbaitė Roma
Astrauskaitė Danutė
Chomičenko Vladas
Andrulis Kazimieras
Ališauskaitė Birutė
Andrulytė Marytė
Antanaitytė Rūta
Brazinskas Česlovas
Dargevičius Eugenijus
Efromaitė Violeta
Guščikas Stasys
Gužauskaitė Regina
Gudaitis Rimantas
Jackūnas Eugenijus
Jokimčiūtė Vitalija
Kančiauskaitė Marija
Kerežytė Irena
Kvietkauskaitė Roma
Levickytė Virginija
Manciutė Danutė
Masiulis Kęstutis
Mikalonytė Nijolė
Milašiūtė Irena
Petrošius Rimantas
Siliūnas Petras
Steponius Kęstutis
Šimkutė Virginija
Valauskaitė Virga
Valskis Algimantas
Vasiliauskaitė Valė
Venckutė Danutė
Vyšniauskaitė Vida
Zikaitė Regina

  1975  /  Metai  /  Atnaujinta: 12 kovo, 2015  /