Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  33-oji abiturientų laida

33-oji abiturientų laida

Andrulis Antanas

Andrulytė Natalija

Baradinskas Jonas

Bartkus Eugenijus

Babilytė Regina

Bagvilaitė Eugenija

Batvinytė Regina

Dargevičius Stasys

Gudaitytė Albina

Fabionavičiutė Violeta

Janciutė Gina

Jociutė Virginija

Kabalinskaitė Nijolė

Kirkickaitė Velchelmena

Kripaitė Palmira

Kučinskaitė Stefa

Melešiutė Regina

Melešiutė Virginija

Minkutė Elena

Normantaitė Gražina

Nutautas Antanas

Palubinskaitė Elena

Prušinskaitė Silva

Stakutytė Nijolė

Sturytė Rita

Šilėnas Remigijus

Šilinskytė Lionė

Šimkutė Laima

Tamkutė Virga

Urbikas Saulius

Valčiukaitė Regina

Vilkočiutė Zinajida

Vaičekauskas Romas

Andrulytė Angelė

Apukas Juozas

Atkočaitytė Danutė

Bialaglovis Kęstutis

Bialaglovytė Janina

Girjotaitė Nijolė

Griciūnaitė Rita

Janavičiūtė Laima

Kanauka Jonas

Krikščikas Vytautas

Kriščiūnaitė Nijolė

Lazickas Vidmantas

Leinartas Saulius

Levickas Vidmantas

Majauskaitė Birutė

Norkūnaitė Dalia

Norkūnaitė Virginija

Palubeckis Raimondas

Rulinskaitė Aldona

Razminaitė Genė

Sabaliauskaitė Regina

Skatikas Kęstutis

Slovikaitė Julija

Sutkutė Janina

Šerėnas Valentinas

Turskis Arvydas

Tverijonaitė Regina

Ulickaitė Rita

Vagonytė Živilė

Valčiukaitė Marytė

Vasiljevaitė Nadežda

Vyšniauskas Petras

Žitkevičius Vytautas

Aleksandravičiutė Lida

Anciutė Danutė

Bilius Rimantas

Bukaitytė Genovaitė

Dainauskaitė T.

Eitmantytė Zosė

Griškutė Dalia

Iždonaitė Janina

Janušauskaitė N.

Jasinskaitė Roma

Jocaitė Elytė

Jokubauskaitė Regina

Jociutė Vida

Jurčys Antanas

Karpavičiutė Regina

Kiviliutė Onutė

Kučinskaitė Regina

Kučinskaitė Salomėja

Mikuckaitė Birutė

Myniotaitė Stasė

Penikaitė Emilija

Petravičius Vitoldas

Rupelis Algirdas

Razminas Algirdas

Samuilis Vladas

Šimkutė Akvilina

Siranavičiutė Regina

Trepenskytė Dalia

Vaitkevičius Stanislovas

Valčiukas Vytautas

Varanavičiutė Teresė

Venckutė Raimonda

Marcinkevičius Valentinas

Baliulytė Janina

  1973  /  Metai  /  Atnaujinta: 12 kovo, 2015  /