Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Įvykiai  /   Įkurtas kūrybos klubas „Hipokrenė“  

 Įkurtas kūrybos klubas „Hipokrenė“  

2000 m. lietuvių kalbos mokytojos Valerijos Puišienės iniciatyva gimnazijoje buvo įkurta visuomeninė organizacija „Mokinių ir mokytojų kūrybos klubas „Hipokrenė“. Pavadinimas  – kaip ir poeto Jono Graičiūno knygos „Prie Hipokrenės versmės“. Hipokrènė (gr. Hippokrēnē), sen. graikų mitologijoje — stebuklingas šaltinis Helikono kalne, pradėjęs trykšti nuo žirgo Pegaso kanopos smūgio, turįs stebuklingą savybę įkvėpti poetus. 

Organizacijos tikslas –  ugdyti jaunų žmonių kūrybiškumą, sudaryti galimybes asmenybės saviraiškai, puoselėti aktyvų, intelektualų visuomenės pilietį, saugantį ir gerbiantį tautos tradicijas.

Organizacijos pagrindinė veikla: kurti spektaklius, mokomuosius filmus, mokyklos televizijos laidas, koncertus, leisti leidinius, bendradarbiauti su rajono, šalies bei užsienio panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis, taip pat skleisti savo patirtį rajone, šalyje bei užsienyje.

Nors kūrybos klubas „Hipokrenė“ Kelmės rajono valdybos sprendimu buvo įregistruotas 2000 metais, kūrybingi J.Graičiūno gimnazijos mokiniai ir mokytojai savo veiklą pradėjo žymiai anksčiau: 1994 m. gimnazijoje pradėtas leisti laikraštis „Vaivorykštė“, kuris 1996 m. pateko į geriausių respublikos mokyklinių laikraščių dešimtuką, o 1999 m. tapo Šiaulių apskrities mokyklinių laikraščių konkurso laureatu. Jaunieji gimnazijos korespondentai rengė seminarus rajono mokyklinių laikraščių leidėjams. Gimnazijos leidybos centre nuo 1998 m. kasmet leidžiamas mokinių ir mokytojų kūrybos almanachas, mokinių autorinės poezijos knygelės, mokinių ir mokytojų kūrybos, metodikos, kraštotyros darbai, vertimai. 2000-aisiais išleista mokinių kūrybos rinktinės „Mano Kelmė“. Šiame gimnazijos pasiūlytame projekte dalyvavo ir Kelmės „Aukuro“, „Kražantės“, Specialiosios mokyklų mokiniai, kurių patys geriausi rašiniai, eilėraščiai, piešiniai, nuotraukos apie Kelmę publikuojami rinktinėje.

1994 m. gimnazijoje susibūrė pučiamųjų orkestras, koncertavęs ne tik savo, bet ir kitose rajono mokyklose, kultūros rūmuose. Sėkmingai gimnazijoje veikia muzikos studija „Obertonas“, išleidusi ir visuomenei pristačiusi autorinės kūrybos rinktinę „Tu man patinki“, rengianti koncertus ne tik šalyje, bet ir užsienyje. „Obertonas“ įrašė ir savo narių kūrybos kompaktinių plokštelių. Gimnazijos folklorinis ansamblis, surengęs ne vieną šventę, dalyvavęs Pasaulio lietuvių Dainų šventėje, garsina rajoną ir koncertuodamas užsienyje.

Gimnazijos dramos studija „Savi“ yra pastačiusi keliolika spektaklių, literatūrinių kompozicijų, tapusi respublikos moksleiviškų teatrų konkurso laureate. 1998 m. gimnazijoje iškilmingai paminėtas lietuviškųjų vakarų Kelmės krašte 90 – metis. Šiame projekte dalyvavo ir kitos Kelmės mokyklos, Mažasis teatras.

Sėkmingai gimnazijoje įgyvendinami įvairūs projektai, kurie skirti ne tik gimnazijos, bet ir kitų rajono mokyklų bendruomenėms, miesto visuomenei: tradiciškai jau dvylika metų organizuojama jaunųjų rajono poetų Poezijos rudenėlio šventė, skirta poeto J.Graičiūno atminimui. Trejus metus gimnazija rengė interneto tinklalapį, kuriame buvo publikuota jaunųjų šalies poetų kūryba. Pastarąjį projektą respublikos informacinių technologijų centras pristatė tarptautinei parodai, kuri buvo skirta aptarti informacinių technologijų panaudojimą ugdymo procese.

Aktyvūs yra Dailės studijos nariai, kasmet surengiantys po kelias dailės, grafikos, keramikos darbų parodas.

Kartu su VO „Krašto informacija“ sukurti lietuvių kalbos pamokoms skirti mokomieji vaizdo filmai apie Šatrijos Raganą, Maironį. Gimnazijos televizijos studijoje sukurti keturi vaizdo filmai, rengtos autorinės laidos „Iš IV aukšto“.

Kasmet nuo 2000 metų J.Graičiūno gimnazijoje už kūrybinius laimėjimus teikiama „Hipokrenės“ premija. 

„Hipokrenės“ ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 • Lietuvių kompozitoriaus J.V.Lyguto operos „Brangakmeniai“ pastatymas (2000 m.);
 •  mokomųjų filmų apie Maironį ir Šatrijos Raganą sukūrimas (2000 m.);
 • „Graži aplinka, teisingas gyvenimo būdas, kūrybinis bendradarbiavimas – tai sveikos sielos pagrindai“ (2001 m.);
 • „Būk sveikas ir stiprus“ (2001 m.);
 • „Užimtumas kaip prevencija visuomenės nuosmukiui“ (2001 m.);
 • mokomųjų priemonių lietuvių literatūros pamokoms kūrimas (2001 m.);
 • muzikinio spektaklio „Brėmeno muzikantai“ pastatymas. Gastrolės Vengrijoje (2003 m.); „Sveikatingumo centras – mokinių, jų tėvų, mokytojų bendravimo, sveiko gyvenimo būdo propagavimo garantas“ (2003 m.);
 • „Teigiu gyvenimą“ (2003 m.);
 • „Dvasinės kultūros paveldu prieš visuomenės amoralumą“ (2004 m.);
 • „Mūsų kalba – muzika“ (2005 m.);
 • „Praeitis – tiltas į ateitį“ (2006 m.);
 • „Muzikuokime kartu“ (2007 m.);
 • „Muzikos pasaulis“ (2008 m.);
 •  J.Graičiūno gimnazijos kūrybos klubo „Hipokrenė“ kultūrinė -pažintinė kelionė į Latviją (2008 m.);
 • Gyvai grojančių jaunimo grupių  festivalis „Muzikos dirižablis“ (2014 m.)
  2000  /  Įvykiai  /  Atnaujinta: 8 balandžio, 2015  /