Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  30-oji abiturientų laida

30-oji abiturientų laida

Alūzaitė Danutė

Bacys Jonas

Dainauskas Pranas

Grišiutė Aldona

Geriksonaitė Birutė

Elzbergaitė Regina

Gudeikytė Vijolė

Jakaitė Angelė

Kanauka Sigitas

Karpavičius Viktoras

Risovas Zenonas

Sakalaitė Vilija

Stoškutė Irena

Surginevičius Saulius

Štabokaitė Kristina

Šimkutė Virginija

Šarauskaitė Virginija

Šimanskis Virgilijus

Valčiukas Vaclovas

Valčiukaitė Rūta

Venckutė Ona

Tamulis Vaclovas

Žalys Robertas

Zajauskaitė Benona

Adomaitis Edvardas

Andrulis Alius

Barančiukaitė Ona

Baltrušaitytė Teresė

Fabijonavičius Alg.

Ivanauskytė Jadvyga

Jurėnaitė Zita

Karpavičius Romanas

Keleris Stasys

Kučinskas Vincas

Kurganov Viktor,Trifonovič

Liaugotaitė Irena

Matkevičiutė Aurelija

Maziliauskaitė Rima

Morkaitytė Virginija

Paulauskaitė Danutė

Pipcevičius Antanas

Samuilytė Nijolė

Siliūnas Algirdas

Slovikas Romanas

Stulpinas Viktoras

Šimkus Antanas

Šimkutė Irena

Šimkutė Stefanija

Varanavičiutė Marijona

Užumeckaitė Nijolė

Andrulytė Zita

Baltušytė Irena

Buividaitė Zita

Dimšytė Elina

Jautakis Romas

Kijanauskaitė Tamara

Klimaitė Bronė

Levickas Eugenijus

Liubinaitė Biruta

Maziliauskaitė Jadvyga

Nekrašaitė Jūratė

Petravičius Jurgis

Povilaitis Alfonsas

Ruibys Henrikas

Sauliūnaitė Nijolė

Stonaitytė Onutė

Šataitė Virginija

Šiaučiulytė Gražina

Štrofaitė Justina

Tamkutė Regina

Vaitkeviočiutė Zita

Venckutė Aldona

Zaleskis Saulius

Andrulis Pranas

Tamošaitytė Birutė

Kančiauskytė Birutė

Tamkutė Valė

Andrulytė Bronė

Kliknaitė Zita

Lekavičius Aleksas

Petravičiutė Valerija

Kančiauskaitė Birutė

Vyšniauskaitė Nijolė

Kvietkauskaitė Danutė

Andriuškaitė Zita

Šadulskis Petras

Petrauskaitė Stasė

  1970  /  Metai  /  Atnaujinta: 4 kovo, 2015  /