Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  31-oji abiturientų laida

31-oji abiturientų laida

Andrulis Kazimieras

Beresnaitė Salomėja

Bortnikaitė Lida

Brazaitė Marija

Buzytė Regina

Ivickas Vidmandas

Kurlinkutė Violeta

Leonavičiūtė Edita

Levickytė Violeta

Lukoševičiūtė Violeta

Martinaitis Albertas

Matulas Danielius

Navakauskaitė Justina

Oftaitė Albina

Oetraitis Raimundas

Ruibytė Aldona

Siudikaitė Regina

Stankutė Roma

Šereiva Jonas

Tumaitytė Birutė

Unikauskas Alfonsas

Valiuškaitė Vida

Vasiutina Larisa

Žakaris Edvardas

Andrulytė Zita

Atkočaitytė Valerija

Gužauskas Alfonsas

Jurys Romaldas

Lukonas Valentinas

Matuzevičiūtė Virginija

Marcinkutė Teresė

Mockutė Zita

Pluščiauskis Jonas

Sutkevičiūtė Laima

Zelionkaitė Regina

Adomavičius Zenonas

Akulevičiūtė Nijolė

Akulevičius Rimantas

Andrulytė Ona

Bagdonaitė Irena

Biliutė Marijona

Brazaitytė Zita

Buitkutė Laimutė

Dargevičiūtė Anelė

Eitmantis Vladas

Galkina Valentina

Gaurelytė Felicija

Guntarskis Alfonsas

Janavičius Valensas

Janciutė Regina

Jokubauskas Jonas

Jokubauskas Petras

Kančelskis Viktoras

Klusaitė Zita

Lionikas Alfredas

Lukauskaitė Irena

Matkevičius Arūnas

Norkutė Regina

Penikas Juozas

Penikaitė Angelė

Penikaitė Zita

Pocius Virginijus

Pupelytė Audra

Ralytė Leonora

Savickaitė Elžbieta

Stoškutė Donata

Valčiukaitė Regina

Alenčikaitė Vilija

Anciutė Zita

Bartkutė Marija

Bartkutė Zita

Dimša Jonas

Dimšlytė Meilė

Dziubaitė Zina

Garšvaitė Dalia

Griškutė Marijona

Januškevičius Petras

Kačiutė Jesė

Kalninkaitė Elena

Kančiauskytė Irena

Kančauskaitė Nijolė

Kančauskas Vytautas

Kupreščenkaitė Livija

Kvietkauskaitė Pranciška

Lankauskaitė Zita

Makauskaitė Regina

Medviedevas Georgijus

Pocius Antanas

Pumputytė Gražina

Rimeikytė Irena

Šukėnas Algimantas

Vaitkevičius Krizentas

Vaitkus Rimantas

Žalys Vigantas

Andrulytė Stefa

Bartkevičius Virgilijus

Barančiukaitė Aldona

Majauskas Kęstutis

Pipcevičius Zigmas

Vasiliauskaitė Rima

Žimkutė Romualda

  1971  /  Metai  /  Atnaujinta: 7 gegužės, 2015  /