Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  36-oji abiturientų laida

36-oji abiturientų laida

Andrulytė Nijolė

Baltrukaitė Nijolė

Baltrušaitis Tomas

Banevičiūtė Irena

Bargailaitė Danutė

Bargailaitė Dalia

Barkauskas Vaidotas

Brazlauskis Vytautas

Dvarvidytė Dalia

Guntarskytė Janina

Gliaubičiūtė Giedrė

Ignatavičiūtė Elena

Jasikas Petras

Jokantas Edvardas

Kazakauskaitė Vida

Katkevičiūtė Jūratė

Marcinkutė Zofija

Merkelytė Elena

Meškauskas Stanislovas

Mikuckaitė Romutė

Melešiutė Gėnė

Musteikytė Regina

Norkutė Violeta

Petrauskaitė Regina

Rimkutė Aldona

Rutkūnas Valdas

Strolaitė Egidija

Šatkauskaitė Aldona

Šimaitis Arvydas

Tverijonaitė Nijolė

Ulevičius Mečislovas

Vaitkutė Dalia

Vaitkevičiūtė Judita

Ačaitė Janina

Ališauskas Vladas

Andrulytė Dalia

Andrulytė Ona

Atkočaitis Romas

Baltraitytė Virginija

Bartkevičius Augustinas

Grbačiauskaitė Jadvyga

Gribauskaitė Nijolė

Grušeckas Jonas

Kaminskas Jonas

Kareiva Petras

Kariznaitė Irena

Klimaitė Idalija

Klimas Evaldas

Korsakaitė Zita

Kybartaitė Marytė

Labanauskaitė Virginija

Liaudanskytė Virginija

Maziliauskaitė Bena

Ramanauskaitė Birutė

Salemonavičiūtė Regina

Stankevičiūtė Elena

Stonaitytė Virginija

Stoškutė Virginija

Vaičekauskas Eugenijus

Vaitkutė Regina

Vaitkutė Vida

Banytė Donata

Brazauskas Virginijus

Černikytė Giedrė

Čepytė Vitalija

Dambrauskas Svajūnas

Dainauskaitė Regina

Darbutaitė Sofija

Dovydaitytė Gražina

Eitmantis Gintaras

Guščikaitė Zofija

Janutautytė Regina

Kačinskaitė Elena

Kasparavičiutė Virginija

Leinartaitė Dalia

Vencevičiūtė Elytė

Masiulis Sigitas

Martinkus Valdemaras

Norkutė Elena

Noreika Rimantas

Pocius Saulius

Razminaitė Marijona

Ravinskytė Judita

Ravinskas Mindaugas

Rakauskas Juozas

Rosinas Algimantas

Rulinskaitė Valytė

Stankus Kęstutis

Stonaitis Rimantas

Šarauskaitė Vilija

Valčiukaitė Zita

Žukauskaitė Danutė

Ališauskaitė Jūratė

Andrulytė Birutė

Augustytė Irena

Belaglovaitė Sniegena

Bilius Eugenijus

Čepkauskaitė Zita

Gailiutė Vida

Gajauskaitė Rima

Grišius Jonas

Jackūnaitė Sniegina

Kuorys Juozas

Kvedaras Valdemaras

Lazickas Giedrius

Masiulis Algirdas

Maziliauskaitė Roma

Mikutavičiūtė Zita

Milašauskaitė Regina

Paulavičius Algimantas

Ratkevičiūtė Virginija

Valčiukas Rimas

Voznikaitė Silva

Zajauskaitė Irena

Zakaraitė Ona

Zelba Rimantas

Zybartaitė Dalia

Žimkus Juozas

Jankauskaitė Virginija

Teresiūtė Regina

Žimkus Petras

  1976  /  Metai  /  Atnaujinta: 28 sausio, 2015  /