Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  37-oji abiturientų laida

37-oji abiturientų laida

Andrulytė Valė
Augustis Zigmantas
Burbaitė Audronė
Dvarvidytė Nijolė
Netingytė Laima
Ivickaitė Gražina
Jakaitis Arūnas
Jankauskaitė Laima
Jankevičiūtė Roma
Janušauskaitė Sigita
Jasionytė Laima
Juškys Arvydas
Narbutas Kęstutis
Nekrašas Visvaldas
Parnarauskas Vidmantas
Raubaitė Sniegina
Spiridonova Svetlana
Stankevičiūtė Marija
Steponaitis Arūnas
Stribinskytė Birutė
Ščeponavičius Arvydas
Šilinskaitė Alminė
Šimkus Gediminas
Šimkutė Laima
Turauskas Alfredas
Ulytė Ona
Valčiukaitė Julija
Vilimavičiūtė Vilija
Žigulytė Virginija
Balkaitytė Aurelija
Čiužas Aleksas
Eitmantytė Marytė
Eitmantytė Vitalija
Gerdauskaitė Regina
Giržadas Raimundas
Jokubauskaitė Silva
Janutautytė Genovaitė
Kiseliovaitė Liudmila
Korsakaitė Vida
Liutkutė Ona
Maštaitytė Birutė
Mauragytė Liucija
Maziliauskaitė Sniegina
Mikliutė Violeta
Milevičiūtė Virginija
Monkevičiūtė Irena
Navickis Vytautas
Navickaitė Vida
Nekrašaitė Birutė
Paukšta Valentinas
Ralys Bronius
Salemonavičiūtė Salomėja
Stulpinas Stasys
Šikšnytė Rūta
Šilgalytė Dalia
Ulys Povilas
Vaitkevičiūtė Asta
Valiušis Bronislavas
Adomaitytė Sigita
Alekna Petras
Andrulytė Elena
Andrulytė Gražina
Baranauskaitė Regina
Baranauskas Kęstutis
Bielskytė Nijolė
Burneckaitė Danguolė
Juškaitė Snieguolė
Jokubauskaitė Vitalija
Kančiauskytė Danutė
Kareiva Vytautas
Kučinskas Vytautas
Laucius Aleksandras
Petkevičiūtė Jovita
Pociutė Rima
Sakalauskas Almantas
Sakas Arvydas
Stonytė Marytė
Šukutis Stasys
Tiškutė Erika
Remeikis Pranas
Rimkus Rimantas
Rimkutė Janina
Vaišvila Arvydas
Vaitkutė Gėnovaitė
Veikšaitė Birutė
Zajauskaitė Elena
Zelbaitė Vida
Laurinavičiutė Ona
Aginskaitė Ona
Bernotaitė Kristina
Biliutė Judita
Burinskaitė Lionė
Butkus Alvydas
Daujotaitė Alma
Grišiutė Vida
Grišiutė Virginija
Jokubaitytė Regina
Lebedeva Tamara
Levickis Petras
Mantminas Arūnas
Karpaitė Laimutė
Klimas Robertas
Kulišauskaitė Zita
Mockus Povilas
Monkevičiūtė Valerija
Nacaitė Danguolė
Paulauskaitė Danutė
Petryla Arvydas
Pociutė Audronė
Rudžianskaitė Ramutė
Vabalickytė Salomėja
Vobrikaitė Zita
Vyšniauskaitė Salomėja

  1977  /  Metai  /  Atnaujinta: 24 kovo, 2015  /