Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  7-oji abiturientų laida

7-oji abiturientų laida

Andrijauskytė Vitalija
Augustytė Ona
Balčiūnaitė Kazimiera
Banytė Jadvyga
Barkauskaitė Cecilija
Buivydaitė Regina
Garbačiauskaitė Stasė
Gedvilaitė Ona
Granauskaitė Elena
Giniotytė Eugenija
Grigaitė Vanda
Gricius Edmundas
Jankauskas Antanas
Jankauskas Povilas
Jurcevičiūtė Kliara
Kairys Vitolis
Kantauskas Vytautas
Kazaitytė Gėnovaitė
Krikštanavičius Domas
Banytė Vladislova
Labanauskas Antanas
Liandsbergis Zigmas
Meškytė Irena
Meškauskas Julius
Milašauskas Zigmas
Narbutas Juozas
Nekrašas Vytautas
Paulauskas Mečislovas
Peleckis Jonas
Petrokaitė Zofija
Rimkutė Elena
Saliamonaitė Irena
Steponavičius Vytautas
Steponkus Stepas
Stonaitytė Ksavera
Šeštokaitė Angelė
Šimanauskas Henrikas
Šimkus Petras
Šliožys Leonas
Teresius Rapolas
Turkutė Eugenija
Urbelytė Liuda
Vaidelauskaitė Ona
Vinerskytė Bronė
Vedeikis Edmundas-Aleksas
Buzys Aleksas
Poškus Pranas
Banytė Vladislava

  1947  /  Metai  /  Atnaujinta: 12 kovo, 2015  /