Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  6-oji abiturientų laida

6-oji abiturientų laida

Andrijauskytė Regina

Andrulis Albinas

Andrulis Emilijus

Andrulytė Viktorija

Aleliūnaitė Regina

Armalis Vaclovas

Budaitė Janina

Chomskis Zbignevas

Daraškevičius Nikolajus

Gasiūnaitė Petronelė

Gricius Vitalijus

Grigas Vaclovas

Janionytė Zofija

Janavičiūtė Birutė

Jokubauskaitė Klementina

Kasparaitė Marijona

Kivylius Antanas

Kvietkauskis Everistas

Labanauskas Krizostomas

Lydeika Vytautas

Majauskaitė Vanda

Martinaitis Jonas

Maziliauskaitė Adelė

Meškytė Benona-Julija

Mikutavičiūtė Elena

Moncevičiūtė Elena

Musteikytė Zofija

Navickis Kazimieras

Niseckytė Valerija

Parnarauskis Edmundas

Peleckytė Ona

Pratasius Bronius

Sirunavičius Edmundas

Šimulis Pranciškus

Šiukšterytė Eleonora

Šulcytė Valerija

Urbonas Vincentas

Vaitkevičius Robertas

Valčiukaitė Stasė

Valskytė Regina

Zemblytė Bronė

Tichonovas Teodoras

  1946  /  Metai  /  Atnaujinta: 28 sausio, 2015  /