Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Įvykiai  /  1994 m. gimnazijoje pradėtas leisti laikraštis „Vaivorykštė“

1994 m. gimnazijoje pradėtas leisti laikraštis „Vaivorykštė“

Kristina Garalevičiūtė, buvusi gimnazistė, dabar – Lietuvos ryto televizijos žurnalistė: „Pirmieji prisilietimai prie žiniasklaidos kvepia pačiais gražiausiais ir brangiausiais sentimentais. Iš esmės mes, jaunieji „Vaivorykštės“ korespondentai, darydavom tą patį, ką ir dabar daro tie, kurie tęsia dar mokykloje pradėtą kelią, tačiau tuometinė mūsų žiniasklaida ypatinga tuo, kad visa tai buvo mažam ratelyje, žinias rinkdavome iš mažos aplinkos, patys bandydami suvokti, kas ta žiniasklaida, kaip ji „daroma“, o svarbiausia – kaip padaryti, kad ji būtų „valgoma“…. O sukdamiesi savo mažame pasaulyje po jaukiu mokytojos Živilės Klimienės sparneliu mes jautėmės tooookie dideli žurnalistai! Ypač „meistriškumas“ daužydavosi širdelėse rašant smagiausią rubriką VBS (Viena Boba Sakė), kur tilpo visi mokyklos gandai, užkulisinės naujienos. Svarbu buvo ne tik jas sužinoti, bet ir parašyti taip, kad tų žinių herojai, kurie yra ir tavo draugai, nesupyktų, o dar smagiau – parašyti taip VBS‘iškai, kad tie draugai net ne iš karto ir supratų, kad šis gandas – apie juos!

Man „Vaivorykštė“ – mažasis takelis, kuris labai teisingai mane išvedė į platesnį kelią – nacionalinę žiniasklaidą. Ne tik takelis, bet ir vienas smagiausių ir jaukiausių mokyklos prisiminimų. Juos dabar prisiminti toks pats džiaugsmas, kaip ir anuokart sužinoti, kad „Vaivorykštė“ pateko į skaitomiausių mokyklų laikraščių dešimtuką.

 1994 m. gimnazijoje pradėtas leisti laikraštis „Vaivorykštė“ – pavadinimas reiškė įvairiaspalvį, ryškų mokyklos gyvenimą, kuriame yra ir džiaugsmo, ir rūpesčių, tačiau vis tiek jis labai gražus ir ryškus – kaip vaivorykštė danguje. Laikraštį 1994 metų dvyliktokams padėjo leisti informacinių technologijų mokytojas Algirdas Barančiukas ir direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė.

Siūlome paskaityti 2010 m. gimnazisčių Simonos Butkutės, Ingridos Kurlinkutės, Gintarės Simonavičiūtės parengtą „Vaivorykštės“ numerių apžvalgą (sutrumpinta, pilnas tekstas laikraščio „Kelmiškiams“ 2010 m. gegužės 14 d. 19 (102) numerio priede „Kelmės Jono Graičiūno gimnazijai – 70”).

Mums, šios kartos gimnazistams, įdomu sužinoti, kaip gimnazija gyveno prieš penkiolika metų, kai mes tik pirmuosius žingsnius žengėme. Apie gimnazijos gyvenimą tuomet rašė laikraštis „Vaivorykštė“, kurį gimnazistai pradėjo leisti 1994 m. spalio mėnesį.

Pavarčius „Vaivorykštės“ puslapius, maloniai nustembi, kad ir be įvairių technologijų gausos mokykloje buvo leidžiamas laikraštukas, kurio dėka dabar galime prisiminti baigusius gimnazistus, apžvelgti vykusius renginius, iškovotas pergales, laimėtas olimpiadas, popamokinę veiklą.

Dažniausiai rašantys reporteriai buvo Ramunė Trakimavičiutė, Rima Zalbaitė, Rasa Pipiraitė, Akvilė Liaugodaitė, Kristina Garalevičiūtė, Raimonda Mikalčiūtė… Laikraščio skaitytojus savo kūryba dažnai džiugindavo Živilė Kavaliauskaitė.

Tiek dabar, tiek anksčiau mokykloje buvo nemažai dainuojančių mokinių. Žymiausios tuo metu dainininkės buvo Aušra Cibulskytė, Inesa Jurgaitytė, Jurgita Arlauskaitė, Sigutė Levickytė, Dovilė Leskauskaitė, Viktorija Makauskaitė, Sigita Lopetaitytė ir respublikinės Dainų dainelės dalyvė Jurgita Dudėnaitė. Joms vadovavo mokytoja A. Venckienė.

Visi žinome, kad judėti – sveika. Daugiausia tuo metu judantys, sportuojantys, kovojantys buvo mokykloje dabar dirbantys mokytojai Darius Barauskis, Vidmantas Gečas. Taip pat ir Erikas Jafimovas, Ridas Vasiliauskas, Linas Lopetaitis,  S. Gaidauskaitė, J. Šidlauskaitė…

Rubrika „Mūsų geriečiai“ supažindindavo su olimpiadose, konkursuose, varžybose pergales skinančiais mokiniais. Štai Vaidotas Leksius buvo respublikinio moksleivių tekstų redagavimo konkurso laureatas, Vaidas Bielskis matematikos ir informatikos respublikiniuose renginiuose užėmė neblogas vietas, pergales jis skynė ir rajoninėse fizikos, chemijos, jaunųjų matematikų ir informatikų olimpiadose. Nuo jų neatsiliko ir kiti – Kęstutis Servutas, Rimas Brazinskas, Laimonas Masiliūnas, Tautvydas Šimkus, Artūras Sevčenko, Eugenas Jacinčius. Tokios puikios vyriškos „moksliukų“ kompanijos galėjo pavydėti visos mokyklos!

 Žinoma, olimpiadose pasižymėjusių moksleivių buvo keliasdešimt kartų daugiau, nei čia paminėta, tačiau sunku būtų juos visus išvardinti, tad čia – tik aukščiausias vietas užėmusieji. Visų šitų šauniųjų gimnazistų nuopelnų nebūtų, jei ne juos ruošiusieji mokytojai Alfonsas Butkus, Vaiva Braukienė, Aldona Dirbanauskienė, Roma Masiulienė, Janina Milkintienė, Raimonda Andriuškienė, Algirdas Barančiukas, Irena Urbonavičienė, Živilė Sodaitienė, Rimas Bielskis, Jovita Andrijauskienė, Antanas Dziena, Živilė Klimienė ir kiti.

Laikraštyje ,,Vaivorykštė“ visuomet buvo įdomių rubrikų. Vienos iš jų buvo labai juokingos ir puikiai nuteikdavo visai dienai, ypač žinant, jog visi aprašyti įvykiai atsitiko ne kažkur kitame pasaulio krašte, o tavo paties mokykloje. Buvo ir keletas rimtesnių rubrikų, nuteikiančių susimąstyti, tačiau ir jose buvo galima pastebėti lengvos ironijos gaidelę. Iš esmės visąlaik ,,Vaivorykštė“ pateikdavo mokyklos aktualijas ne tik plikais faktais, bet ir su humoro jausmu.

Viena iš rubrikų, geriausiai atspindžių ,,Vaivorykštės“ žurnalistų norą į viską žvelgti su šypsena – ,,Agentūra VBS“ (,,Agentūra Viena Boba Sakė“). Tai buvo viena iš linksmiausių rubrikų, tačiau tikrai ne vienintelė. ,,Vaivorykštėje“ buvo rašoma ne tik apie nutikimus, bet ir apie ne ką prastesnes mokinių mintis rašiniuose (,,Kiekvieną rudenį visi žvėrys iškeliauja į šiltus kraštus“). Ironijos netrūko ir mokyklos laikraščio horoskopuose, kuriuos paskaitęs suprasdavai, kad dar nėra absoliučiai aišku, ką mums iškrės likimas, tačiau bent žinojai, kad gyvenimas mokykloje ir toliau bus linksmai pašėlęs.

,,Vaivorykštės“ puslapiuose žibėjo ne tik dangaus šviesuliai, iš kurių buvo prognozuojami horoskopai, bet ir mokyklos žvaigždės, kurios buvo talentingos, pavyzdžiui, mokėjo rašyti eilėraščius, kurti muziką… Štai Živilė Kavaliauskaitė „Vaivorykštės“ korespondentei pasakojo apie save ir savo kūrybą, o kitame puslapyje jau puikavosi josios eilėraščiai. Štai taip rubrikoje ,,Žvaigždynas“ buvo leidžiama visiems sužinoti apie mokyklos pažibas.

Viena iš rimtesnių rubrikų ,,Vaivorykštėje“ – ,,Mūsų reportažai“. Šioje rubrikoje buvo aprašomi vieni iš rimčiausių mokyklos įvykių: Atvirų durų, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros savaitės, Žemės mėnuo, daug jaunuolių pritraukiantis kalėdinis krepšinio turnyras, įvairios klasių surengtos viktorinos ir žaidimai. Dar viena mokyklos naujienas aprašanti rubrika buvo ,,Nauji veidai“. Joje išdėstomos visos aktualijos apie naujoves mokykloje, naujus mokinius ir naujus mokytojus bei mokyklos darbuotojus.

Gimnazistė Austėja Arlauskaitė savo talentą demontravo ,,Vaivorykštės“ puslapiuose, sukurdama linksmas iliustracijas ir mokyklos laikraštį paversdama ne tik pilka raidžių lentele, bet ir vaizdingu leidiniu. ,,Austėjos puslapyje“ piešiniais pavaizduodama svarbiausią mėnesio įvykį ji visiems įrodė, kad turi dailininkės gyslelę. Dailininke Austėja vėliau, jau baigusi mūsų gimnaziją, ir tapo!

O visiems, norintiems pasireklamuoti ar tiesiog pareklamuoti, buvo skirta rubrika ,,Reklamos“. Mokyklos laikraštyje ,,Vaivorykštė“ buvo labai daug įvairių rubrikų, tačiau jos visos buvo panašios tuo, kad į gyvenimą žvelgė linksmai. Net ir dabar paskaitęs tokius straipsnius, esi priverstas nusišypsoti. Turbūt to ir siekė šių rubrikų kūrėjai – matyti laimingus ir linksmus skaitytojus.

Linksmas, šmaikštus laikraštis „Vaivorykštė“ taip pat aktyviai aprašinėjo veiklą, susijusią ne tik su mūsų mokykla, bet ir su visa šalimi, su mūsų šaliai svarbiais įvykiais. „Vaivorykštę“ galima skaityti tarsi metraštį. Paminėsiu keletą svarbesnių įvykių, nes visiems neužtektų popieriaus arba noro skaityti.:)

Viena iš datų – Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. Iš laikraščio sužinojau, kad 1994 m. jos ypatingas minėjimas įvyko mūsų mokykloje. Buvo pilna aktų salė, direktorius trumpai paminėjo, kad mes daugelį metų švęsdavome gėdingą vasario 23-iąją, kai įsikūrė Lietuvą okupavusi sovietinė kariuomenė. Po direktoriaus žodžių buvo galima pamatyti  pirmos bei antros klasės gimnazistų, mokyklos dainininkų ir mokytojų Gražinos Bartkuvienės, Romos Masiulienės, Aurelijos Venckienės paruoštą literatūrinę-muzikinę kompoziciją. Ją režisuoti padėjo A. Armonas. Kompozicija sulaukė gausių publikos aplodismentų. Vėliau ji buvo parodyta net Kelmės kultūros centre.

Labai svarbus Lietuvai įvykis – stojimas į Europos Sąjungą. Svarbus pasirodė jis ir gimnazijai. Viskas prasidėjo dar 2000 m. pavasarį, buvo surengta Europos Sąjungos diena, į gimnaziją pakviesti visi rajono mokyklų 10-okai. Gimnazistai pristatinėjo ES nares, pasirodė, kad gražiai ten žmonės gyvena… Svečiavosi garbingi svečiai iš rajono savivaldybės, Šiaulių universiteto. Buvo surengtas mokinių referendumas: jau tada mokiniai balsavo „už“ Lietuvą Europos Sąjungoje. Kaip pati „Vaivorykštė“ šmaikštavo: „Turbūt mūsų pavyzdžio įkvėpta, subruzdo visa Lietuva“. 2002 m. diskutuoti apie ES gimnazistai pasikvietė svečių iš Vilniaus. Diskusijoje dalyvavo dabartinis ministras pirmininkas A. Kubilius, kelmiškis ir buvęs mūsų gimnazijos mokinys Seimo narys K. Masiulis. Laikraštis „Vaivorykštė“ aptarė mūsų gimnazijos patirtį žengiant į ES, ar esame pakankamai demokratiški. Buvo imta iš mokytojų interviu, kuriuose jie pasakojo apie savo keliones po ES valstybes. Gimnazistai su mokytoju Egidijumi Ūksu netgi vyko į Vilniaus Spaudos rūmus, TV4 televiziją palaikyti nuomonės už įstojimą. Ir visa tai sužinome iš puikaus gimnazistų laikraščio „Vaivorykštė“ – ta proga net buvo išleistas specialus jos priedas „Čia Europa“ lietuvių ir anglų kalbomis!

Išlikę „Vaivorykštės“ egzemplioriai puikiai atspindi mokyklos tuometinį gyvenimą.

„Vaivorykštė“ patiko ne tik gimnazijos bendruomenei, bet ir kitiems, kadangi ji tapo Šiaulių apskrities mokyklinių laikraščių konkurso laureate! Mūsų „Vaivorykštė“, anot tokio rimto konkurso rengėjo laikraščio „Šiaulių kraštas“ nuomone, išsiskyrė savo taktiškumu ir tolerancija, atsakomybės už žodį jautimu. Manau, labiausiai reikia padėkoti laikraščio sumanytojai Živilei Klimienei, daug darbo įdėjusiam renkant tekstus Algirdui Barančiukui ir visiems mokiniams, kurie redagavo, maketavo, iliustravo, prenumeravo, rašė interviu ir reportažus, darė nuotraukas. Visų jų dėka gimnazija gali džiaugtis turėjusi puikų laikraštį, kuris pateikė visas gyvenimo spalvas, todėl ir pavadintas „Vaivorykšte“.

1996 m. „Vaivorykštė“ pateko į geriausių šalies mokyklinių laikraščių dešimtuką.

  1994  /  Įvykiai  /  Atnaujinta: 7 balandžio, 2015  /