Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Įvykiai  /  Išleistas pirmasis mokyklos laikraščio „Vaivorykštė“ numeris.

Išleistas pirmasis mokyklos laikraščio „Vaivorykštė“ numeris.

Pavarčius „Vaivorykštės“ puslapius, maloniai nustembi, kad ir be įvairių technologijų gausos mokykloje buvo leidžiamas laikraštukas, kurio dėka dabar galime prisiminti baigusius gimnazistus, apžvelgti vykusius renginius, iškovotas pergales, laimėtas olimpiadas, popamokinę veiklą.

Dažniausiai rašantys reporteriai buvo Ramunė Trakimavičiutė, Rima Zalbaitė, Rasa Pipiraitė, Akvilė Liaugodaitė, Kristina Garalevičiūtė, Raimonda Mikalčiūtė… Laikraščio skaitytojus savo kūryba dažnai džiugindavo Živilė Kavaliauskaitė.

Tiek dabar, tiek anksčiau mokykloje buvo nemažai dainuojančių mokinių. Žymiausios tuo metu dainininkės buvo Aušra Cibulskytė, Inesa Jurgaitytė, Jurgita Arlauskaitė, Sigutė Levickytė, Dovilė Leskauskaitė, Viktorija Makauskaitė, Sigita Lopetaitytė ir respublikinės Dainų dainelės dalyvė Jurgita Dudėnaitė. Joms vadovavo mokytoja A. Venckienė.

Visi žinome, kad judėti – sveika. Daugiausia tuo metu judantys, sportuojantys, kovojantys buvo mokykloje dabar dirbantys mokytojai Darius Barauskis, Vidmantas Gečas. Taip pat ir Erikas Jafimovas, Ridas Vasiliauskas, Linas Lopetaitis, S. Gaidauskaitė, J. Šidlauskaitė…

Rubrika „Mūsų geriečiai“ supažindindavo su olimpiadose, konkursuose, varžybose pergales skinančiais mokiniais. Štai Vaidotas Leksius buvo respublikinio moksleivių tekstų redagavimo konkurso laureatas, Vaidas Bielskis matematikos ir informatikos respublikiniuose renginiuose užėmė neblogas vietas, pergales jis skynė ir rajoninėse fizikos, chemijos, jaunųjų matematikų ir informatikų olimpiadose. Nuo jų neatsiliko ir kiti – Kęstutis Servutas, Rimas Brazinskas, Laimonas Masiliūnas, Tautvydas Šimkus, Artūras Sevčenko, Eugenas Jacinčius. Tokios puikios vyriškos „moksliukų“ kompanijos galėjo pavydėti visos mokyklos!

Žinoma, olimpiadose pasižymėjusių moksleivių buvo keliasdešimt kartų daugiau, nei čia paminėta, tačiau sunku būtų juos visus išvardinti, tad čia – tik aukščiausias vietas užėmusieji. Visų šitų šauniųjų gimnazistų nuopelnų nebūtų, jei ne juos ruošiusieji mokytojai A. Butkus, V. Braukienė, A. Dirbanauskienė, R. Masiulienė, J. Milkintienė, R. Andriuškienė, A. Barančiukas, I. Urbonavičienė, Ž. Sodaitienė, R. Bielskis, J. Andrijauskienė, A. Dziena, Ž. Klimienė ir kiti.

Laikraštyje ,,Vaivorykštė“ visuomet buvo įdomių rubrikų. Vienos iš jų buvo labai juokingos ir puikiai nuteikdavo visai dienai, ypač žinant, jog visi aprašyti įvykiai atsitiko ne kažkur kitame pasaulio krašte, o tavo paties mokykloje. Buvo ir keletas rimtesnių rubrikų, nuteikiančių susimąstyti, tačiau ir jose buvo galima pastebėti lengvos ironijos gaidelę. Iš esmės visąlaik ,,Vaivorykštė“ pateikdavo mokyklos aktualijas ne tik plikais faktais, bet ir su humoro jausmu.

Viena iš rubrikų, geriausiai atspindžių ,,Vaivorykštės“ žurnalistų norą į viską žvelgti su šypsena – ,,Agentūra VBS“ (,,Agentūra Viena Boba Sakė“). Joje aprašomi visi linksmiausi nutikimai, pavyzdžiui, kaip šimtadienis kažkam buvo sausas, o kažkam ne: ,,Tik nedaugelis suprato, kodėl Austėja į sceną užlipo viena be savo paslaptingojo partnerio kaimiečio, kuris, kaip vedėjai pranešė, ,,nulūžo“ pakely“. Tai buvo viena iš linksmiausių rubrikų, tačiau tikrai ne vienintelė.

,,Vaivorykštėje“ buvo rašoma ne tik apie nutikimus, bet ir apie ne ką prastesnes mokinių mintis rašiniuose (,,Kiekvieną rudenį visi žvėrys iškeliauja į šiltus kraštus“). Paskaitęs tokias citatas susimąstai, ar toks mokinys dar neturėtų žaisti vaikų darželyje, bet geriau pagalvojęs atsimeni, kad ir tau kažkada yra pavykę parašyti panašių ,,perliukų“…

Ironijos netrūko ir mokyklos laikraščio horoskopuose, kuriuos paskaitęs suprasdavai, kad dar nėra absoliučiai aišku, ką mums iškrės likimas, tačiau bent žinojai, kad gyvenimas mokykloje ir toliau bus linksmai pašėlęs. Ogi ar gali būti kitaip, jei 1995 metais Vėžių laiminga spalva – sūrio skylučių, o Ožiaragių gražiausia gėlė – palmė aktų salėje? Ateitis laikraščio puslapiuose visuomet kėlė šypseną.

,,Vaivorykštės“ puslapiuose žibėjo ne tik dangaus šviesuliai, iš kurių buvo prognozuojami horoskopai, bet ir mokyklos žvaigždės, kurios buvo talentingos, pavyzdžiui, mokėjo rašyti eilėraščius, kurti muziką… Štai Živilė Kavaliauskaitė „Vaivorykštės“ korespondentei pasakojo apie save ir savo kūrybą, o kitame puslapyje jau puikavosi josios eilėraščiai. Štai taip rubrikoje ,,Žvaigždynas“ buvo leidžiama visiems sužinoti apie mokyklos pažibas.

Viena iš rimtesnių rubrikų ,,Vaivorykštėje“ – ,,Mūsų reportažai“. Savaime suprantama, kad mokyklos laikraštyje kartais reikia aptarti ir rimtesnius dalykus, iš kurių pasijuokti būtų sunku, nors, tiesą sakant, ne tiek sunku, kiek nemandagu. Viskam savo vieta ir savo laikas. Taigi šioje rubrikoje buvo aprašomi vieni iš rimčiausių mokyklos įvykių: Atvirų durų, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros savaitės, Žemės mėnuo, daug jaunuolių pritraukiantis kalėdinis krepšinio turnyras, įvairios klasių surengtos viktorinos ir žaidimai.

Dar viena mokyklos naujienas aprašanti rubrika buvo ,,Nauji veidai“. Joje išdėstomos visos aktualijos apie naujoves mokykloje, naujus mokinius ir naujus mokytojus bei mokyklos darbuotojus.

Austėja Arlauskaitė talentingai iliustruodavo laikraštį ir jį paversdavo ne tik pilka raidžių lentele, bet ir vaizdingu leidiniu. ,,Austėjos puslapyje“ piešiniais pavaizduodama svarbiausią mėnesio įvykį ji visiems įrodė, kad turi dailininkės gyslelę. Dailininke Austėja vėliau, jau baigusi mūsų gimnaziją, ir tapo!

O visiems, norintiems pasireklamuoti ar tiesiog pareklamuoti, buvo skirta rubrika ,,Reklamos“. Mokyklos laikraštyje ,,Vaivorykštė“ buvo labai daug įvairių rubrikų, tačiau jos visos buvo panašios tuo, kad į gyvenimą žvelgė linksmai. Net ir dabar paskaitęs tokius straipsnius, esi priverstas nusišypsoti. Turbūt to ir siekė šių rubrikų kūrėjai – matyti laimingus ir linksmus skaitytojus.

Linksmas, šmaikštus laikraštis „Vaivorykštė“ taip pat aktyviai aprašinėjo veiklą, susijusią ne tik su mūsų mokykla, bet ir su visa šalimi, su mūsų šaliai svarbiais įvykiais. „Vaivorykštę“ galima skaityti tarsi metraštį.

Išlikę „Vaivorykštės“ egzemplioriai puikiai atspindi mokyklos tuometinį gyvenimą. „Vaivorykštė“ patiko ne tik gimnazijos bendruomenei, bet ir kitiems, kadangi ji tapo Šiaulių apskrities mokyklinių laikraščių konkurso laureate! Mūsų „Vaivorykštė“, anot tokio rimto konkurso rengėjo laikraščio „Šiaulių kraštas“ nuomone, išsiskyrė savo taktiškumu ir tolerancija, atsakomybės už žodį jautimu. Manau, labiausiai reikia padėkoti laikraščio sumanytojai Živilei Klimienei, daug darbo įdėjusiam renkant tekstus A. Barančiukui ir visiems mokiniams, kurie redagavo, maketavo, iliustravo, prenumeravo, rašė interviu ir reportažus, darė nuotraukas. Visų jų dėka gimnazija gali džiaugtis turėjusi puikų laikraštį, kuris pateikė visas gyvenimo spalvas, todėl ir pavadintas „Vaivorykšte“.

“Vaivorykštės” puslapius vartė ir anuometinį gimnazijos gyvenimą aptarė

Kelmės J.Graičiūno gimnazijos mokinės Simona Butkutė, Ingrida Kurlinkutė, Gintarė Simonavičiūtė

  1994  /  Įvykiai  /  Atnaujinta: 7 balandžio, 2015  /