Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  32-oji abiturientų laida

32-oji abiturientų laida

Budzinauskaitė Stefanija

Čypas Vladas

Guntarskytė Nijolė

Gerbenytė Gėnė

Jarašiutė Audronė

Janilionis Vytautas

Jasionytė Rima

Jankutė Aldona

Kalinauskaitė Irena

Kalpokaitė Aurelija

Kalpokaitė Virginija

Kurganov Volodia, Trifonovič

Labanauskaitė Regina

Laurutytė Regina

Malinauskaitė Vida

Medvedevaitė Nina

Mockus Vytautas

Norkus Kęstutis

Petrauskas Vilius

Ramanauskas Henrikas

Rutkūnaitė Rima

Simonavičiūtė Birutė

Strakšys Stasys

Stasaitis Deimantas

Strolaitė Jurgina

Ščiglinskaitė Lida

Valčiukaitė Birutė

Valaitytė Vitalija

Valantiejus Rimas

Vaičiulis Antanas

Žilėnaitė Albina

Baltušytė Regina

Balčiūnaitė Elena

Butkutė Dalia

Černakauskaitė Sigita

Dimšaitė Violeta

Eitmantytė Liucija

Galvydis Arvydas

Garbačauskaitė Birutė

Glazauskaitė Valė

Gvozdaitė Aleveina

Ivanauskytė Elena

Janutavičiūtė Vyda

Jasinskas Robertas

Jankauskas Algirdas

Jokubauskaitė Bronislava

Jurkutė Aldona

Juškevičiūtė Laimutė

Kalpokas Kęstutis

Martinaitytė Irina

Mikšas benonas

Palubeckis Gintaras

Penikaitė Danutė

Razminas Zigmas

Sinickas Henrikas

Valuckis Edmundas

Vielius Viktoras

Vyšniauskaitė Genovaitė

Andrijauskaitė Irena

Bielskytė Kristina

Biliutė Nijolė

Buzytė Ramutė

Gerčytė Vytalija

Janavičiutė Dalia

Jokšas Algirdas

Kazlauskaitė Gražina

Kazlauskaitė Janina

Kurlinkus Alfredas

Kvietkauskas Krizentas

Malakauskaitė Aurelija

Monkus Algis

Melenytė Loreta

Norvaišytė Dijana

Paškevičiutė Audronė

Risovaitė Alvyda

Sakalaitė Nida

Sasnauskaitė Danutė

Šatinskytė Regina

Šiaučiulytė Emilija

Šimkus Rimantas

Štabokaitė Silva

Valčiukaitė Nijolė

Sasnauskas Vytautas

Kazlauskaitė Zita

Petrošius Juozas

  1972  /  Metai  /  Atnaujinta: 7 gegužės, 2015  /