Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  14-oji abiturientų laida

14-oji abiturientų laida

Bogočionkaitė Eugenija

Borumaitė Dalia-Regina

Brazaitytė Danutė

Damanskytė Stefa

Dargytė Danutė

Guščikaitė Regina

Jagminaitė Danutė-Elena

Janulytė Irena

Kazlauskaitė Ona

Kančauskytė Marija

Laugalytė Jadvyga

Lukošaitytė Valerija

Minkutė Kazė-Stasė

Peleckaitė Irena

Pelenytė Bronislava

Razminaitė Silvija

Razminaitė Janina

Stauskytė Aldona-Emilija

Sudimtaitė Genovaitė

Steponavičiūtė Regina

Šakaitytė Adelė-Eugenija

Tolekaitė Teresė

Vilčinskaitė Kristina

Balsys Povilas

Barčauskas Leonardas

Bauža Edmundas

Bielskis Andriejus

Bogušas Alfonsas

Budraitis Petras

Čiulada Bronius

Kaušius Balys

Laurynas Viktoras

Mizaras Rimantas-Juozas

Mižutavičius Romanas

Mockus Zenonas

Pečiulis Pranas

Samuilis Stepas

Stungurys Jonas

Tamašauskas Algimantas

Toletas Jonas

Toleikis Remigijus

Bezeraitė Kazimiera-Julijona

Butkevičiutė Marija

Chmieliauskaitė Janina

Dapševičiutė Jadvyga-Zinaida

Enciutė Roma-Teresė

Gedvygaitė Joana

Golobovaitė Elena

Kačiušytė Regina

Kripaitė Ona

Kaučikaitė Ona

Lazickaitė Aldona-Ona

Lukošiutė Ona

Leškytė Stefanija-Dovilė

Labanauskaitė Eugenija

Paulauskaitė Judita-Julija

Rutkauskaitė Eugenija

Rašinskytė Joana

Stankutė Elena

Stankutė Janė

Stribinskaitė Rita

Stonaitytė Stasė

Stungurytė Zofija

Šimkutė Elena

Šulskytė Elena

Šulskytė Kristina

Šiušys Julijonas

Kripaitė Irena

Jankūnas Vaclovas

Andrulis Emilijus

  1954  /  Metai  /  Atnaujinta: 29 sausio, 2015  /