Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  27-oji abiturientų laida

27-oji abiturientų laida

Duobaitė Genė

GembutaitėTeresė

Januška Juozas

Jurkūnaitė Janina

Kančiauskas Jonas

Kančiauskaitė Marytė

Kančiauskas Petras

Kirkickaitė Regina

Krasauskaitė Laima

Malinauskaitė Rima

Motuzas Rimantas

Mošnikovas Viktoras

Mundinas Petras

Musneckis Jonas

Navardauskaitė Rūta

Poškus Arūnas

Rimeikis Vytas

Steponis Vidas

Stabingis Antanas

Staradomskaitė Janina

Šarlauskas Zigmas

Štrofaitė Romualdas

Trepenskytė

Undonytė Genė

Vaigauskaitė Irena

Venckus Valentinas

Venckutė Angelė

Alsbutaitė Vigita

Augustytė Danutė

Biržinytė Regina

Butkutė Rimutė

Būzys Krizentas

Girčys Romualdas

Janušas Kazys

Jasulaitis Leonas

Judeikis Česlovas

Kačinskas Edmundas

Kančelskytė Nijolė

Levickis Kęstutis

Loransaitė Irena

Mikalauskaitė Vanda

Normantaitė Birutė

Palubeckaitė Jūratė

Putvinskaitė Zita

Ralytė Laima

Račkauskaitė Birutė

Sabaliauskas Petras

Sabaitytė Albina

Sirutaitė Teresė

Šimanskytė Jūratė

Šimkutė Regina

Šulskytė Julija

Urbietytė Marytė

Venckus Zigmas

Žukauskaitė Regina

Biknevičius Danielius

Adomaitytė Stefa

Adomaitytė Irena

Račkauskaitė Regina

Bargailaitė Julė

Dirsytė Danutė

Gimelreikaitė Aldona

Eitmantytė Elzbieta

Jakubonytė Irena

Kazlauskaitė Aldona

Labanauskaitė Danutė

Lopetaitis Zigmas

Mikalauskaitė Nijolė

Matuliauskas Henrikas

Račytė Alina

Petravičiūtė Teresė

Paulauskas Romanas

Rimkutė Irena

Šilenas Eugenijus

Valčiukas Antanas

Vasiliauskaitė Regina

Makauskaitė Dalia

Janavičius Vygantas

Bacerskaitė Nijolė

Gerdauskas Alfonsas

Lauciutė Birutė

Melešiutė Elena

Venckutė Valdonė

Janušaitė Justina

Lileikis Algimtas

Bagdonavičius Jonas

Klimašauskas Virgilijus

  1967  /  Metai  /  Atnaujinta: 4 kovo, 2015  /