Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  28-oji abiturientų laida

28-oji abiturientų laida

Alsbutaitė Eglė

Dijokas Algimantas

Gaurelis Stasys

Kačenauskaitė Rūtelė

Kerėžytė Irena

Konuševaitė Darija

Kondrotas Valerijus

Kud Vladimir Roncinovič

Kvietkus Virginijus

Labanauskas Edmundas

Laurutis Jonas

Lieponis Antanas

Makauskas Edvardas

Makauskas Kazys

Mostavičiutė Aldona

Obelienytė Irena

Petrošiutė Nijolė

Polzunov Viačislav, Avrameevič

Račkauskaitė Zita

Rimeikytė Teresė

Šilėnaitė Danutė

Šimkutė Zofija

Tavorytė Genė

Vedeckytė Danutė

Zaleskis Ričardas

Apočkinaitė Viera

Barančiukaitė Vitalija

Dargis Alfonsas

Ferensas Romualdas

Girčytė Vida

Guntarskytė Virginija

Ivanauskaitė Elena

Janavičiūtė Regina

Jokšas Jonas

Jurėnaitė Liudmina

Kanaukaitė Nijolė

Kazlauskaitė Danutė

Klimašauskaitė Regina

Lankauskas Virginijus

Marčauskas Ramūnas

Mižutavičiūtė Janina

Neverdauskaitė Vida

Noruišytė Nijolė

Pluščiauskaitė Virginija

Sabaitis Povilas

Sakalas Šarūnas

Surantaitė Izolda

Stašinskytė Vanda

Teresevičiūtė Genovaitė

Trumpulis Antanas

Umantaitė Janina

Vaišvila Rūtenis

Žemaitis Vytautas

Adomavičiūtė Vida

Andrulis Edmundas

Barauskis Romanas

Čepaitis Stasys

Dambrauskaitė Genė

Kumpikas Rimas

Laucius Anicetas

Lebedevas Viktoras

Penikaitė Bronė

Penikaitė Elytė

Sasnauskaitė Beta

Samuilytė Nijolė

Selivanova Marytė

Šteimantas Zenonas

Tamutytė Vanda

Tamošaitis Adolfas

Tavoras Petras

Toleikytė Stefa

Vaigauskas Alfonsas

Valčiukas Albertas

Visockis Algirdas

Apukaitė Dalia

Balabonaitė Ona

Butkutė Salomėja

Everlingytė Ona

Gedminaitė Violeta

Gedvilaitė Aldona

Jasaitytė Elena

Jaselskytė Regina

Jurčytė Leokadina

Ivoškytė Zita

Liaugotaitė Birutė

Lideikaitė Regina

Lukošiutė Birutė

Lukošiutė Elena

Marcinkus Rimas

Pagarielovas Vitalijus

Razminaitė Valė

Stabingis Jonas

Šimkutė Irena

Šulskytė Valė

Tamkutė Nijolė

Tverijonas Petras

Bartkutė Nijolė

Kaminskas Antanas

Kaušytė Birutė

Liaudanskas Rimas

Šilinskas Edvardas

Kripaitė Stasė

Miškinytė Dalia

Petrauskaitė Stasė

Razminaitė Nijolė

  1968  /  Metai  /  Atnaujinta: 12 kovo, 2015  /