Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  26-oji abiturientų laida

26-oji abiturientų laida

Alūzaitė Danutė

Adomaitytė Birutė

Bernotaitė Skirmantė

Daujokas Juozas

Irvickaitė Elvyra

Janušytė Birutė

Jankauskas Zenonas

Kalinauskas Jonas

Kančiauskas Algirdas

Kavaliauskas Rimtautas

La……kaitė Vidutė

Laurinaitytė Irena

Lukoševičiūtė Genovaitė

Mundinaitė Zita

Petrauskis Mėčislovas

Penikas Antanas

Rakauskaitė Teresė

Sauliūnas Vytautas

Sirunavičiutė Danutė

Stašinskaitė Irena

Supronaitė Zita

Surginevičiūtė Birutė

Vaitkutė Aldona

Vaitkutė Aldona

Musneckas Bronius

Narbutas Jonas

Barančiukas Tomas

Andrulytė Gražina

Bortinkienė Olga

Januškienė Janina

Šiškauskienė Albina

Andrulytė Genė

Andrulis Jonas

Lileikytė Regina

Stašinskaitė Regina

Šimkutė Zosė

Ralytė Virginija

Tamašauskytė Elena

Račkauskaitė Birutė

Liaudanskytė Marijona

Lazickaitė Angelė

  1966  /  Metai  /  Atnaujinta: 24 kovo, 2015  /