Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  18-oji abiturientų laida

18-oji abiturientų laida

Antanaitis Adolfas-Virgilijus

Averlingis Rapolas

Augustytė Donata

Augustis Vladas

Damkutė Stefanija

Jankevičius Tomas-Vytautas

Jurkutė Aldona

Kančiauskaitė Silvanija

Kančiauskaitė Teresė

Kasparaitė Elena

Kazlauskaitė Genovaitė-Vanda

Kazlauskas Zigmas

Kunickas Vaclovas

Labinas Jonas

Liaudanskis Raimundas

Linkevičiutė Danutė-Antanina

Minkutė Liongina

Mockus Gediminas

Penikaitė Elena

Ralytė Michalina

Sabaliauskaitė Vanda

Tamutytė Nijolė-Rožė

Stakutytė Valerija-Bronė

Strakšytė Regina

Visockytė Marija

Vaidotaitė Teresė

Tamašauskas Vladislavas-Vilius

Tamašauskaitė Joana-Rūtelė

Ščeponavičius Norbertas-Eimutis

Šulskis Remigijus

Puodžiūnas Zigmantas

Renerytė Zita

Jokubauskytė Irena

Kivylius Stasys

Jurgelevičiutė Valerija

Januškaitė Regina

Janavičiutė Rūta-Teresė

Dockaitė Albina-Nijolė

Bagdonavičiutė Nijolė-Ona

Čyžaitė Irena-Antanina

Stankutė Elena

Urbelytė Laimutė-Virginija

Puškelmanaitė Dora

Paulauskaitė Valerija

Petrulytė Elvyra

Rudaitis Edmundas

Jarašiutė Janina

Lekavičiutė Danutė

Ščeponavičiutė Antanina

Ručinskaitė Morta

Mačiukas Aleksandras

Meškytė Irena

Andrulytė Aldona

Spalinskaitė Aldona-Teresė

Kriukaitė Irena

Grišiutė Teresė-Nijolė

  1958  /  Metai  /  Atnaujinta: 4 kovo, 2015  /