Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  12-oji abiturientų laida

12-oji abiturientų laida

Baužaitė Julijona-Germana

Baužaitė Regina

Bogušaitė Angelė

Gudmonaitė Stefanija

Gudmonas Juozas

Matuliauskaitė Genovaitė

Kačinskas Benediktas

Matuliauskaitė Regina

Mizaraitė Gina

Navickaitė Marija

Navickas Viktoras

Paškevičiutė Michalina

Penikas Česlovas-Kęstutis

Pocevičiutė Kristina

Razvadauskaitė regina-Vitalija

Rimkus Vitoldas-Antanas

Slažinskas Vytautas

Stankutė Stefanija

Sudintas Edmundas

Ščeponavičius Aloyzas-Algim.

Valčiukas Aleksandras

Žolpytė Čėslova

Volčeskas Algirdas-Aleksas

Spindulys Juozas

Druktenis Česlovas

Ališauskytė Genovaitė

  1952  /  Metai  /  Atnaujinta: 19 kovo, 2015  /