Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  25-oji abiturientų laida

25-oji abiturientų laida

Andrulytė Valerija

Balsytė Janina

Biliutė Stefanija

Damanskytė Regina

Gudmonas Romualdas

Gusarovas georgijus

Jonutis Pranas

Kazlauskaitė Ona

Laurutytė Stefanija

Liaudanskytė Valerija

Meškauskas Zigmas

Mikšytė Laimutė

Motuzaitė Birutė

Obelienis Eugenijus

Palubeckytė Zita

Razminas Rimantas

Reimerytė Irena

Sėjūnaitė Teresė-Aldona

Vaičekauskaitė Salomėja

Vengelytė Rūta-Stasė

Žebrauskas Rimas-Aloyzas

Žukauskaitė Albina

Andrulis Regimantas

Alzbutas Saulius

Balsytė Irena

Antanaitis Paulius-Arūnas

Biržinis Valentinas

Brazauskas Algirdas

Buitkus Aleksas-Albertas

Buitkus Aleksandras

Dambrauskas Petras

Guntarskaitė Aldona

Jakšaitė Renė

Jurgaitytė Vida

Kančauskas Jonas

Kliknaitė Birutė

Malakauskaitė Germa

Norgėla Jonas

Petryla Mečislovas

Pikturnaitė Aldona

Povilaitis Jonas

Rauba Antanas

Rumševičius Leonardas

Rumševičiūtė Otilija

Kliknaitė Jūratė

Sabanskaitė Violeta

Burgaila Petras

Budrytė Regina

Žasdeckytė Elena-Angelė

Zaleskaitė Audronė

Urbelytė Rožė

Šilėnaitė Aldona

Bagočenko Anatolijus

Kiseliovaitė Rima

Mitkutė Diana

Lazickienė Danutė

Bagdonaitė Bronė

Alsbutienė Eglona

Čepauskaitė Nijolė

Jozapaitytė Teresė

Grišiutė Valerija

Venckus Jonas

Garšva Aleksas

Maziliauskaitė Salomėja

Žitaveckaitė Irena

Paulauskas Kazys

Pociutė Marijona

Pociutė Irena

Karpaitė Birutė

Peleckis Kęstutis

Sireikytė Eugenija

Veineikytė Skirmantė

Antanavičiūtė Irena

Tavorytė Janina

Stragaudaitė Liucija

Žitaveckaitė Meilė

Lukminas Saulius

N  nikaitė Angelė

Martinaitytė Vincė

Andrulytė Zofija

  1965  /  Metai  /  Atnaujinta: 12 kovo, 2015  /