Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  11-oji abiturientų laida

11-oji abiturientų laida

Andrulytė Stefanija

Bartusevičiutė Danutė

Bilakaitė Danutė

Dikšaitė Elzbieta-Eugenija

Gedvilaitė Elena

Jokubaitytė Jadvyga

Miniotaitė Jadvyga

Trakimaitė Alvyra

Valčiukaitė Ona

Vengelytė Ona

Vilemaitė Valerija

Žolpytė Bronė

Andruška Vytautas

Krencevičius Vitoldas

Lazickas Jonas

Lymantas Jonas

Tamošiūnas Antanas

Žičkus Vytautas

Daunoraitė Elena-Bronislava

Kudrešovaitė Eugenija

Miniotas Henrikas-Leonas

Bružaitė Birutė-Natalija

Gėdrimaitė Ieva

Lideikaitė Janina

Milašauskaitė Gėnovaitė

Šimkutė Eugenija

Vileikytė Ona

Anfimovas Jeronimas

Balčiauskas Alfonsas

Bartkus Antanas

Butkus Alfonsas

Jankauskas Vytautas

Kvietkauskas Teodoras

Lukoševičius Antanas

Špukas Aloyzas

Trakšelis Steponas

Valiuška Steponas

Navickaitė Janina

  1951  /  Metai  /  Atnaujinta: 19 kovo, 2015  /