Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  22-oji abiturientų laida

22-oji abiturientų laida

Augustis Jonas

Brazauskytė Teresa

Bugavičius Jonas

Butkutė Jadvyga-Danutė

Buzytė Regina-Teresė

Gudmonaitė Silvija

Jacenkaitė Aldona

Jokubauskaitė Stasė

Kasputytė Kazimiera-Aldona

Jurgelis Jurgis

Kavaliauskaitė Birutė-Joana

Lopataitė Regina-Giedrė

Navickaitė Irena

Penikaitė Genė

Pužaitis Stanislovas

Rimeikytė Nijolė-Adolfina

Sauliūnaitė Ona

Stakutytė Kleopa-Marija

Šopytė Ona

Švilpaitė Laimutė-Marija

Tarvydaitė Irena

Urbelytė Irena

Vinerskis Algirdas-Stasys

Venckutė Regina-Aldona

Končiutė Valdonė-Leonida

Tamulevičius Algirdas-Juozapas

Sirunavičius Bronius

Banytė Renė

Gaidamavičiutė Leonarda-Daliutė

Gerksonas Vytautas-Jonas

Jokubaitytė Rima-Rozalija

Palubeckytė Gražina

Šimkutė Gražina-Ona

Šulskytė Stefa

Korytė Aldona

  1962  /  Metai  /  Atnaujinta: 29 sausio, 2015  /