Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  16-oji abiturientų laida

16-oji abiturientų laida

Adomaitis Aleksandras

Buitkutė Danutė

Brazas Antanas

Čekavičiūtė Janina

Gadliauskaitė Joana

Gerulis Antanas

Ignatavičiūtė Aldona

Jankauskaitė Teresėlė-Nijolė

Kaučikas Edmundas

Laurinavičius Romualdas

Makauskaitė Teresė

Maksvytytė Silva-Regina

Meškauskas Stanislovas

Montrimas Leonardas-Antanas

Petrulis Rimantas-Bronislovas

Ribinskaitė Nijolė-Veronika

Rumševičiūtė Salomėja

Rumševičius Stanislovas

Rudaitytė Irena-Ona

Siliūnaitė Danutė-teresė

Sabaitis Stasys-Vytautas

Sidaras Vladas

Švelnytė Genovaitė

Šimkus Vladislovas

Taranda Mykolas

Jokubauskas Vytautas

Putvinskas Bronius

Gedgaudaitė Lakštutė-Stefanija

Samuilytė Birutė-Ona

Čepauskaitė Danguolė-Stasė

Neverdauskaitė Irena-Genovaitė

Lukošiutė Elena

Balnytė Teresė

Šilgalis Antanas

Augustis Stasys

  1956  /  Metai  /  Atnaujinta: 29 sausio, 2015  /