Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  10-oji abiturientų laida

10-oji abiturientų laida

Bogušaitė Salomėja

Čilinskaitė Vitalija

Gudmonaitė Virginija

Janavičiutė Ona

Jurkutė Stanislava-Laimutė

Kelpšaitė Johana

Lenciutė Jadvyga

Lukauskaitė Sofija

Malakauskaitė Adolfina

Milaševičiutė Efruzina

Musneckaitė Antanina

Pliuščikaitė Danutė

Pupštytė Jadvyga

Ščeponavičiutė Genovaitė

Šimkutė Janina

Špukaitė Irena

Talmantaitė Zofija

Banys Adolfas

Benevičius Petras

Daukantas Mėčislovas

Jocius Jonas-Gediminas

Jokšas Juozapas

Jurevičius Antanas-Vytautas

Matuliauskas Vaclovas

Norkus Edmundas

Paulauskis Mečislovas

Račkauskas Antanas

Sabaliauskas Petras

Stankevičius Vytautas-Bronislovas

Šilgalis Antanas

Čechavičius Liudvikas

Bieliauskienė Adelė

Talmantas Stepas

Zvierkutė Aldona-Genovaitė

Kiauzaris Antanas

Baršytė Stefanija

Janavičiutė Ona

  1950  /  Metai  /  Atnaujinta: 29 sausio, 2015  /