Info Panel
Jūs esate čia:   Pagrindinis  /  Metai  /  41-oji abiturientų laida

41-oji abiturientų laida

Andrulis Zigmas

Apočkinaitė Vilma

Bartkutė Vilija

Bailytė Danutė

Blinstrubytė Salomėja

Burneikaitė Sigita

Buziutė Dalia

Čepauskaitė Vilija

Dovydaitytė Irena

Dziena Saulius

Eitmantytė Raimonda

Gedvilaitė Asta

Jaugelis Kęstutis

Janušauskaitė Gražina

Jasiulaitytė Virginija

Kmitaitė Jolanta

Kaušius Romas

Lazickaitė Roma

Linkevičius Edmundas

Lukošiūnas Salvijus

Myniotas Raimundas

Norkūnas Valdemaras

Parnarauskaitė Laima

Penikaitė Živilė

Razminaitė Zita

Rudzinskas Arūnas

Sungailaitė Roma

Šukutytė Sigita

Vasiliauskaitė Nijolė

Žolytė Vilija

Adomaitis Henrikas

Abramavičiūtė Danguolė

Augustytė Virginija

Andriuška Tomas

Banytė Nijolė

Bytautaitė Alina

Gajauskas Algirdas

Karvelytė Silva

Kupreščenkaitė Vida

Narbutaitė Ona

Pelenytė Rima

Petravičius Kęstutis

Rasickaitė Rima

Samuilytė Zosė

Saliamonavičius Gintautas

Strelkauskytė Regina

Šimkutė Elena

Šležaitė Genovaitė

Štabokas Kęstutis

Ščeponavičius Rimas

Šiurys Linas

Toleikytė Rita

Televičiūtė Irena

Valčiukaitė Rita

Vaidelauskaitė Salomėja

Žaltauskaitė Rita

Zajauskas Petras

Račkauskas Viktoras

Andrijauskas Gintautas

Augustytė Asta

Brazlauskaitė Sigita

Bridikis Artūras

Bridikytė Laima

Buivydaitė Stasė

Čėsnaitė Stasė

Dobeikis Petras

Dobrovolskis Juozas

Garšvaitė Rima

Grybaitė Gražina

Jokimčius Stasys

Jokubaitis Romualdas

Juška Romas

Kantminaitė Daiva

Marcinkutė Rima

Musteikytė Virginija

Musneckaitė Raimunda

Pocevičiūtė Irena

Rymolaitis Gintaras

Rudaitis Vidmantas

Stonytė Vida

Talakauskaitė Audronė

Tijūnaitytė Sniegena

Vaitiekūnaitė Valerija

Valiulis Rimas

  1981  /  Metai  /  Atnaujinta: 4 kovo, 2015  /